skip to Main Content

PRINCIPPERNE FOR OVERFLOD

Frit oversat efter ”The Hidden Power” (1921) – Thomas Troward 

Det er forkert at tro, at vi ved at begrænse eller stække os selv, kan udvikle større  styrke eller nytte. Herved begrænser vi forestillingen om den Guddommelige Kraft  så meget, at vi kun kan drage nytte af den, ved at begrænse os selv, enten mentalt  

eller materielt. Selvfølgelig, hvis vi mener, at en sådan form for begrænsning er  nødvendig, så bliver det sandt for os, så længe vi fastholder denne tro. “Alt hvad der  ikke er omfattet af tro” – det vil sige, ikke i overensstemmelse med vores ærlige  overbevisning – er “synd”, og ved at handle i modsætning til, hvad vi virkelig tror,  bringer vi os i opposition til den Guddommelige Kraft, hvilket nødvendigvis vil  lamme vores indsats og omgive os med en dunkel atmosfære af mistillid og mangel  på glæde. 

Men alt dette skabes af og findes kun i vores overbevisninger; og når vi undersøger baggrunden for denne tro, vil vi opdage, at den hviler på en helt forkert opfattelse af  vores egen Kraft. Hvis vi klart indser, at den kreative Kraft i os selv, er uendelig, er  der ingen grund til at begrænse os selv. 

Hvor vi trækker på det uendelige, behøver vi aldrig være bange for at tage mere end  vor andel. Det er ikke her faren ligger. Faren ligger i ikke tilstrækkeligt at forstå vor  egen indre rigdom og Guddommelig Kraft.  

Hvis vi undgår den fejl, er det ikke nødvendigt, at begrænse os i at tage det, vi vil, fra  det uendelige ”lager”: “Alle ting er dine”. Og måden til at undgå den fejl, er ved at  indse, at den sande rigdom ligger i at identificere os selv med principperne for overflod.  

Tænk ikke penge som sådan, for det er kun ét middel til overflod; men tænk  overflod, som stort, generøst og åbent, og du vil se, at de nødvendige midler til at  realisere denne tanke, vil flyde til dig fra alle sider, hvad enten det er som penge  eller som hundrede andre ting, der ikke kan gøres op i penge.

Vi må ikke gøre os selv afhængige af nogen bestemt form for rigdom eller insistere  på, at det skal komme til os igennem en bestemt kanal – det er på én gang at indføre  en begrænsning og at lukke andre former for rigdom ude og lukke for andre kanaler. 

Livet er en evig cirkulation af energi og cirkulation betyder en kontinuerlig strøm, og  principperne for overflod er ingen undtagelse fra denne universelle lov om alt liv. 

Når dette princip bliver klart for os, ser vi, at vor opmærksomhed snarere bør rettes  mod det at give, end det at modtage. Vi må se på os selv, som centre for  distribution; og jo bedre vi udfører vores funktion som sådanne centre, desto større  vil tilstrømningen til os være. Hvis vi kvæler udløbet, vil strømmen aftage, og en fuld  og fri strøm, kan kun opnås ved at holde det åbent. 

Principperne for overflod består i at kultivere følelsen af, at vi besidder alle mulige slags rigdomme, som vi kan tildele andre, og som vi kan tildele frit, fordi vi med  denne handling åbner op for endnu større forsyninger, der strømmer til os. 

Måske siger du, “Jeg mangler penge, og ved ikke, hvordan jeg skal betale for det  mest nødvendige. Hvad har jeg at give?” 

Svaret er, at vi altid skal tage udgangspunkt i, hvor vi er og hvis din formue i banken  ikke er stor, behøver du ikke starte der, med at give ud til andre. For der er andre  former for rigdom, endnu mere værdifulde, på de åndelige og intellektuelle planer,  som du kan give ud af; og du kan starte derfra og praktisere principperne for overflod, selvom din saldo i banken måske er i nul. 

Og så vil den universelle Lov om Tiltrækning begynde at virke. Du vil ikke kun  begynde at opleve en tilstrømning på de åndelige og intellektuelle planer, men det  vil også udvide sig til det materielle plan på sigt. 

Når du har forstået principperne for overflod, så kan du ikke undgå at tiltrække  materielle goder, såvel som endnu større goder, der ikke kan måles i penge; og fordi  du virkelig forstår principperne for overflod, vil du hverken foragte disse principper eller tillægge dem en værdi, der ikke tilhører dem; men du vil koordinere det med 

dine andre, mere indre former for rigdom og gøre det til det materielle instrument,  som smører vejen for deres mere perfekte udtryk. 

Hvis materiel rigdom bliver anvendt på denne måde, med forståelse af den  sammenhæng som den har med åndelig og intellektuel rigdom, bliver den ét med  disse og behøver ikke længere at undgås og frygtes, og du behøver ikke længere at  jage materiel rigdom for dets egen skyld. 

Det er ikke penge, men kærligheden til penge, der er roden til ondt; og principperne  for overflod er netop den tankegang, der er længst fra kærligheden til penge for  dets egen skyld. Principperne for overflod bygger i stedet på den generøse følelse,  som er den intuitive genkendelse af den store Lov om cirkulation, som ikke på noget  tidspunkt spørger: ”Hvor meget kan jeg tjene?”, men derimod ”Hvordan kan jeg  bidrage bedst muligt til denne cirkulation?” Og ved at gøre dette til det første  spørgsmål, vil det strømme ind med en generøs overflod og med en spontanitet og  retfærdighed i et omfang, der ikke findes, når vores første tanke kun er på at  modtage. 

Vi opfordres ikke til at give det, vi endnu ikke har, men vi skal give frit af det, vi har,  med viden om, at når vi gør dette, sætter vi Loven om Cirkulation i gang og i takt  med at denne lov bringer os større og mere flow ind af enhver form for goder, vil  vores bidrag forøges. Vi skal ikke fratage os selv muligheden for at forbedre vores  eget liv, men forstå, at ethvert bidrag til andre, gør os til endnu større kraftfulde  centre i forhold til Loven om Cirkulation. “Lev og lad leve” er mottoet for sand  overflod.

Back To Top

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies   Læs mere