skip to Main Content

SKABERKRAFTENFrit oversat efter ”The Hidden Power” (1921) – Thomas Troward 

Indgående at indse den sande natur af Skaberkraften, det er at besidde nøglen til den store hemmelighed. Vi føler dens tilstedeværelse i alle de utallige former for liv, som vi er omgivet af og vi føler det, som livet i os selv. – Endelig viser sandheden sig kraftfuldt for os som en åbenbaring og vi indser, at vi kan bruge denne her kraft, dette liv, via vores tankeproces. Og så snart vi forstår dette, begynder vigtigheden af at regulere vores tanker, at gå op for os.  

Vi spørger os selv, hvad denne tankeproces er for noget og vi finder ud af, at det er dét at tænke bekræftende skabende kraft ind i former, som er resultatet af vores egne tanker. Vi udformer altså først idéen i vores sind og så tænker vi den til live. 

Det er altid den kreative proces´ natur, uanset omfang, om det er den helt store skala over det universelle kosmiske sind eller den mindre skala over individets sind; forskellen er kun i grader – ikke i form. 

Vi kan måske forestille os det mentale maskineri på den måde, som bedst tilfredsstiller vores intellekt – fordi tilfredsstillelsen af intellektet på det her punkt, er en meget vigtig faktor, fordi den giver os tillid til vores mentale handling og uden den kan vi intet påvirke – men den egentlige eksternalisering, det er resultatet af noget mere magtfuldt end en enkelt intellektuel forståelse.  

Det er resultatet af den indre mentale tilstand, som vi i mangel af bedre ord, kan kalde vores følelsesmæssige selvopfattelse. Det er dette ”selv”, som vi oplever, at vi er, der tager form ud af vores egen skabelse. Og derfor må vores tanker være så funderet i viden, at vi mærker sandheden i dem, og dermed gør os i stand til at frembringe den følelse, som svarer til den tilstand og de resultater, som vi ønsker at skabe. 

Vi kan ikke med vores tanker manifestere et andet liv, end det, som vi sander i os selv. Som Horace sagde, “Nemo dat quod non habet: Vi kan ikke give, hvad vi ikke 

selv har”. Og på den anden side, så kan vi aldrig ophøre med at skabe resultater af forskellig slags, da vores mentale aktivitet hele tiden tænker dem til live. Denne pointe bør vi være omhyggeligt opmærksomme på, for vi kan ikke sidde stille uden at skabe noget. Det mentale maskineri vil blive ved med at skabe og det er op til os, hvad der bliver skabt.  

I vores uvidenhed eller ufuldkomne forståelse af dette, så skaber vi negative modeller og tænker liv i dem. Vi skaber modeller af død, sygdom, sorg, problemer og alle slags begrænsninger og tænker så liv i disse former; desværre med det resultat, at de selvom de endnu ikke eksisterer i sig selv, bliver virkelige for os og kaster skygger over det, som ellers ville have været en fantastisk tid. 

Sådan behøver det ikke at være. Det er at give det negative en kraft, som ikke hører til den. Overvej nøje, hvad der menes med det negative. Det er fraværet af noget.  Det er Ikke-Væren og fraværet af alt det, der udgør Væren. Men overladt til sig selv forbliver det i sin egen intethed, og det tager kun fysisk form og aktiveres, når vi giver det energi med vores tanker 

Her er altså den største grund til at kontrollere vores tanker, for det er det eneste instrument, vi kan benytte, men det er samtidig det instrument, der bruges med størst sikkerhed. Altid for begrænsning, når vi tænker i begrænsning og altid for vækst, når vi tænker i vækst. 

Vores tanker er qua vores følelser den magnet, der tiltrækker de forhold og betingelser, som svarer til netop disse. Det er dét, der menes med ordsproget: ”Tanker bliver til ting”. Men kan du spørge: Hvordan kan jeg tænke anderledes end mine nuværende omstændigheder? Du behøver bestemt ikke sige, at omstændighederne lige nu er andet, end hvad de er. Det ville jo være en løgn. 

Men nøglen er ikke at tænke ud fra omstændigheder overhovedet, tænk i stedet ud fra det indre perspektiv, hvor der ingen omstændigheder er, og hvorfra du kan bestemme, hvilke omstændigheder du ønsker og dernæst lade omstændighederne tage sig af sig selv.

Tænk ikke på bestemte omstændigheder omkring helbred, fred mm., men på helbred, fred og overflod i sig selv. Nogle, tænker penge. Dem, der tjener stort, tænker penge og det er også en helt forsvarlig redegørelse for tankens kraft, men vi kan gøre det bedre, end blot at tænke “penge”. 

Vi kan tænke “Livet” i alle dets udformninger sammen med den perfekte harmoni af forhold, som inkluderer alle de  

penge, vi behøver og derudover tusindvis af andre gode ting, hvor penge for mange står som symbol for udvekslingsværdien og hvor andre slet ikke kan vurderes ud fra så materiel en standard.  

Tænk, derfor Liv, oplysning, harmoni, overflod, glæde, – tænk, tilstandene frem for betingelserne omkring dem. Så vil den Universelle Lov med sikkerhed frembringe disse ting i de netop former, der allerbedst matcher dig og vil vise sig som aktive, levende kræfter, der aldrig vil afvige fra dig, fordi du kender dem, som en evig del af dit væsen.

Back To Top

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies   Læs mere